Domů Zprávy SEO a faktory, které ho ovlivňují

SEO a faktory, které ho ovlivňují

637
0
Sdílejte

SEO je optimalizací webu pro vyhledávače a vychází z anglického originálu Search Engine Optimization. Taková optimalizace buduje atraktivní weby pro roboty vyhledávačů, ale také pro návštěvníky webových stránek.

Výsledkem jsou vyšší pozice v organickém vylehávání a tím pádem i vyšší návštěvnost a v ideálním případě také konverze.

SEO zahrnuje spoustu dílčích faktorů, které nejlépe fungují společně. Pokud má být web kompletně zoptimalizovaný, je potřeba zaměřit na web zevnitř (On-page) ale i z venčí (Off-page). Jedním z důvodů je neustálý vývoj, který je nutné následovat. Druhým důvodem je to, že vyhledávače lépe hodnotí stránky, které jsou průběžně aktualizovány a doplňovány a je na ně často odkazováno. Více k definici SEO i jeho nástrojů najdete tady.

SEO – On-page a Off-page

Faktory SEO na stránkách, tedy již zmíněné On-page faktory, jsou ty, které přímo souvisí s obsahem, nastavením a funkcemi webu.

Faktory, které se nenachází přímo na stránkách, jsou označovány jako Off-page faktory, tedy vnější – všechno co nějakým způsobem ovlivňuje web a přitom se nachází mimo něj. Například zpětné odkazy, ale také různé vlivy konkurence atd

URL

Adresa stránky by měla být jednoduchá a jasně odkazovat na to, co se na stránce nachází, nebo by měla souviset s názvem firmy, produktu nebo služby. Obsah klíčových slov v URL není až tak podstatný a z hlediska vyhledávání nemá větší význam. Důležitý je však pro uživatele, pro které by měla stránka působit důvěryhodně.

Titulek

Naopak meta title, tedy titulek stránky, hraje velkou roli. Měl by být srozumitelný, ne příliš dlouhý (50 – 65 znaků), pro každou stránku originální a také by měl obsahovat klíčové slovo hned na jeho začátku. Neměl by být však zcela duplicitní s nadpisem H1 na stránce (v SEO je originálnost hned vedle relevance jedním z nejdůležitějších faktorů).

Popis

Délka meta descriptionu by měla být optimálně 150 znaků, tedy co nejvíce to půjde, aby se využilo co nejvíce prostoru. Tento text by měl také obsahovat klíčové slovo a zároveň by měl být poutavý a zkráceně informovat o obsahu dané stránky. Měl by rozvíjet Meta title.

Nadpisy na stránce

Nejdůležitějším nadpisem je logicky ten hlavní, tzv. H1 nadpis. Nadpis by se měl odlišovat od titulku stránky, obsahovat podstatné informace o stránce a také zaujmout. Měl by však také začínat klíčovým slovem a stejně tak i nadpis H2. Další nadpisy nejsou tak důležité pro SEO, jako pro orientaci návštěvníka v textu.

Text

Text stránky by měl odpovídat všem výše zmíněným faktorům a obsahovat primární klíčové slova a také synonymní klíčová slova obohacená například o atributy nebo přídavná jména. Primární klíč. slovo spolu se synonymními klíč. slovy tvoří skupinu klíčových slov, která nesmí bát používána nadbytečně. Každé klíč. slovo stačí použít pouze jednou. Vyhledávače negativně hodnotí stránky s nadbytkem klíčových slov na stránce.

Vnitřní odkazování

Správný web by měl být přehledný, k čemuž slouží i interní prolinkování různých stránek, podstránek a článků. Podobně jako u klíčových slov je důležitá kvalita a relevance a nikoli veliký počet odkazů naprosto všude. Ideální jsou 2 – 3 odkazy z jedné stránky.

Indexace

Vyhledávač nemůže zobrazovat stránku, kterou nezná. Aby o ní věděl, musí ji mít v tzv. indexu. Indexace je pak několikafázový proces, který je velmi důležitý pro SEO webových stránek. K poznání nové stránky slouží robotům tzv. sitemaps (mapy stránek). Ty lze vytvořit ve většině redakčních systémů, případně existují nástroje, které mapu webu vygenerují.

Zpětné odkazy

Odkazy z jiných webů na ten váš jsou stále velmi důležité a určují popularitu webu na internetu. Budování zpětných odkazů je klíčovou činností SEOa mělo by probíhat neustále. Podstatný je nejen počet, ale především kvalita odkazů a jejich umístení.

Všechny dané činnosti by měly být vykonávány již při tvorbě webu, ale nemělo by se na nich přestat pracovat ani po jeho dokončení. Vedle nich existují i další důležité faktory, které SEO ovlivňují – jsou to obrázky a jejich alternativní popisky, videa, vzhled stránek, responsibilita webu a další.

Výsledky takové optimalizace se projeví až v průběhu týdnů nebo měsíců, proto je důležitá průběžná kontrola a doplňování dalších aktivit, které pomohou webovým stránkám v umístění ve vyhledávání. Další informace a zajímavosti o SEO se dozvíte také tady.

MetSo on Facebook
  • 1
    Share