Domů Zprávy Edukativní aplikace Lipa Learning

Edukativní aplikace Lipa Learning

746
0
Sdílejte

Tablety a smartphony jsou nedílnou součástí našich životů v digitálním věku a pro děti už dávno nenabízejí jen hry plné násilí a bojování. Pro své děti můžete vybrat i edukativní aplikace, které jim zábavnou formou zprostředkují plno informací a lehce si tak osvojí třeba písmenka a čísla. Edukativní aplikace Lipa Learning jsou vyvíjeny ve spolupráci s pedagogy, ale stále je zde kladen maximální důraz na to, aby hry byly pro děti zábavné. Děti tak vstřebávají cenné informace, rozvíjejí svoji kreativitu, učí se lepší komunikaci, práci v týmu a empatii, a přitom si stále hrají.

Vzdělávací aplikace Lipa Learning jsou v současné době k dispozici již ve 26 světových jazycích. Nemusíte se tedy obávat, že by jim dítě nerozumělo. Aplikace jsou navíc velmi intuitivní a lehce ovladatelné. Hry mohou dětem pomoci s přípravou do školy. Procvičí si písmenka, čísla, poznávají zvířátka a tvary.

Na edukativních aplikacích Lipa Learning neustále pracují skvělí vývojáři. Jsou vydávány stále nové hry, které dětem poskytují nové informace, nové oblasti a odvětví. Samozřejmě nejsou vzdělávací aplikace samospásné, ale jsou skvělým doplňkem pro předškolní děti a děti na prvním stupni základních škol. Děti se zabaví a jsou stimulovány k aktivitě. Rozvíjí tak svou osobnost, osvojují nové znalosti a dovednosti.

V současné době je pro děti velmi důležité, aby se s technologiemi naučily zacházet a zároveň aby viděly, jak si nastavit bezpečný prostor. Vy rodiče jste pro dítě nejdůležitějším vzorem a příkladem. Vybírejte tedy pečlivě, jaké aplikace svému dítěti poskytnete a jaký přístup k moderním technologiím zaujmete.

Vzdělávací aplikace Lipa Learning jsou jedním z rychle rozvíjejících se projektů společnosti EMTC – Czech a.s. Na rozvoji tohoto projektu se můžete podílet prostřednictvím dluhopisů této společnosti. Prospekt pro emisi dluhopisů byl schválen již počátkem tohoto roku Českou národní bankou.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570, a jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.

MetSo on Facebook
  • 1
    Share