Domů Zprávy Norské fondy poskytnou ČR 184,5 milionů EUR

Norské fondy poskytnou ČR 184,5 milionů EUR

788
0
Sdílejte

Dne 4. září byla v Aněžském klášteře v Praze podepsána Memoranda o porozumění, která České republice umožní čerpání Norských fondů v dalším období. Celkem je vyhrazeno 184,5 milionů EUR, tedy přibližně 5 miliard Kč. Firmy i municipality již nyní mohou začít plánovat projekty, pro které by rády financování využily.

Podporované oblasti

Norské fondy mají stejně jako dotace EU vymezené oblasti působení. V aktuálním období se klade důraz na podporu výzkumu a inovací, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Větší prostor je věnován lidským právům a inkluzi Romů.

Z pohledu firem je nejvíce atraktivní podpora vědy a výzkumu, na kterou se rovněž často zaměřují dotace EU.

Norské fondy a Dotace EU

Přestože oblasti působení obou typů dotace se vzájemně překrývají, jde o zcela rozdílné zdroje prostředků. Zatímco dotace EU jsou placeny z příspěvků stávajících ekonomicky rozvinutých členů EU, Norské fondy platí země, které využívají společný Evropský hospodářský prostor, ale zároveň nejsou členy EU. Konkrétně jde o Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Hlavním kritériem pro čerpání Norských fondů je výše důchodu na obyvatele dané země. V České republice je nižší než 90 % průměru EU, což znamená, že jsme příjemcem Norských fondů, stejně jako dotací EU.

Norské fondy startují v druhé polovině roku

Pro čerpání prostředků z Norských fondů je třeba počkat na vyhlášení výzev, jejichž start se očekává v druhé polovině roku 2018. Jakmile budou vypsány, mohou se společnosti začít hlásit se svými projekty.

Například u programu zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se očekává vypsání bilaterálních výzkumných projektů s českou účastí společně s přispívajícím státem. S největší pravděpodobností se budou moci účastnit výzkumné organizace, stejně jako malé a střední podniky. Celkové výdaje na tuto část budou činit 30 milionů EUR.

Máte zájem získat dotaci z Norských fondů či dotace EU? Zajistíme pro vás veškeré potřebné informace a pomůžeme vám sestavit úspěšnou žádost. www.midaconsulting.cz

MetSo on Facebook
  • 1
    Share